Ammattipätevyyskoulutukset kaikki viisi

Hyvää alkavaa kevättä ja tulevaa kesää kaikille.

Nyt alkaa kuluvan vuoden koulutukset olemaan ajankohtaisia.

Ennakoivan ajon koulutus

Hintaan 75€/ koulutettava, + alv ja merkitsemismaksu.
Tiedustelut puh: 050 9120 987

Laadun ei tarvitse maksaa. Nyt Suomen halvimmat hinnat. Kaikilla kouluttajillamme on useiden kymmenien vuosien kokemus raskaista ajoneuvoyhdistelmistä.

 

Tieturva 1 -koulutus

Hintaan 70€/ koulutettava + alv ja merkitsemismaksu

• Henkilöltä, joka osallistuu tiellä tehtävään tienpitoon liittyvään työhön.
• Tie- ja päällystysmateriaaleja kuljettavan auton kuljettajalta.
• Työkoneen kuljettajalta tietyömaalla muussa kuin kertaluonteisessa työssä.
• Muussa työssä yleisellä tiellä työskentelevältä.

Työturvallisuuskoulutus

Hintaan 70€/ koulutettava + alv ja merkitsemismaksu

Työturvallisuuskorttikoulutus luo vankan pohjan työpaikoilla tapahtuvalle perehdyttämiselle. Työturvallisuuskorttikoulutuksen suorittaneella on perustiedot työpaikan yhteistoiminnasta ja työturvallisuuden keskeisistä periaatteista.

Trukkikoulutus

Hintaan 80€/ koulutettava + alv ja merkitsemismaksu

Trukkikoulutus on tarkoitettu yrityksen työntekijöille, jotka käyttävät konetta työtehtävissään. Koulutuksen aikana opetetaan trukin turvallinen käyttö toimintaympäristö huomioiden. Koulutus päättyy kirjalliseen kokeeseen.

Taakankiinnittäjän- / merkinnäyttäjänkoulutus

Hintaan 80€/ koulutettava + alv ja merkitsemismaksu

Taakankiinnittäjän ja merkinantajan pätevyyskoulutus kuuluu nostotyöhenkilöstön pätevyyskoulutusohjelmaan.

Koulutusohjelma on suunnattu nostotöiden suorittamiseen, valvontaan osallistuville sekä toiminnasta vastaaville henkilöille. Koulutuksen aikana kaikki osallistujat oppivat oikeat ja turvalliset työtavat vaativissa nostotöissä.

Kuormausnosturikoulutus

Hintaan 80€/ koulutettava + alv ja merkitsemismaksu

Koulutus on tarkoitettu pääasiassa henkilöille, joilla on jo kokemusta kuormausnosturin käytöstä. Ammattipätevyyskoulutukseen oikeuttava koulutus.

• Nostotyönjohtaja
• Nostotyönvalvoja
• Alamieskoulutus
• Nostotyökoulutukset (yrityskohtaiset)
• Nostoapuvälineidenkäyttökoulutus
• Henkilönostinkoulutus
• Kurottajan käyttökoulutus
• Siltanosturin käyttökoulutus

Ota yhteyttä tai ilmoittaudu

Kari Marjeta
Koulutusvastaava, näyttötutkintomestari
Puh. 050 9120 987
tse.kiinteistot(at)gmail.com

Valitse koulutus ja ilmoittaudu. Voit valita joustavista maksuvaihtoehdoistamme itsellesi sopivimman!

Ennakoivan ajon koulutus ja ennakoivan ajon kurssi

Tilaukset puh. 050 9120 987

Järjestämme koulutuksia sopimuksen mukaan, myös teidän koulutustiloissa.

Koulutuspaikkakunnat missä toimimme.

Jokela....Hyvinkää....Klaukkala.....Oulunkylä.....Tampere...Orivesi

Oletko halukas järjestämään paikan missä voimme kouluttaa. ?

Tai oletko Kouluttaja ja tarvit koulutettavia.

Ota yhteyttä niin jutellaan asiasta miten edetään.

Etelä-Suomen ja Hämeen alueella 70€ + alv /hklö. Matkakustannukset ja majoitus kustannukset lisätään hintaan sen mukaan, missä koulutus tullaan pitämään

2018
Klo 08-16
Jokela Urakkakuja 4a
 

Ennakoivan ajon koulutus 2018

Hyvää tulevaa kevättä ja kesää kaikille.
Nyt alkaa tulevan vuoden koulutukset hahmottua.
Koulutushinnat

Ennakoivan ajon koulutus

Hintaan 75€/ koulutettava, + alv

ja merkitsemismaksu.

Ennakoiva ajo.
tiedustelut puh 0509120987
Laadun ei tarvitse maksaa. Nyt Suomen halvimmat hinnat. Kaikilla kouluttajillamme on useiden kymmenien vuosien kokemus raskaista ajoneuvoyhdistelmistä.

 

 

Ennakoivan ajon koulutukset ja tieturvakoulutukset raskaiden ajoneuvojen kuljettajille. Ilmoittautuminen joko sivujen kautta tai soittamalla puh. 050 9120 987.

Järjestämme koulutuksia sopimuksen mukaan, myös yritysten omalle henkilökuntaryhmälle yrityksen omissa koulutustiloissa. Pyrimme huomioimaan yrityksen toimialan ja toimintaympäristön haasteet koulutusta suunnitellessamme. Tämän vuoksi tulemme käymään ennen koulutuspäivän järjestämistä tutustumassa kohteeseen.

 

75,00 €

Ammattikuljettajan ensiapu

Ammattikuljettaja ensiapu syventävä

Ensiapukurssilla kuljettaja syventää tietojaan ja taitojaan ensiavussa.

Ensiapukurssin suoritettuaan kuljettaja osaa liikenneonnettomuudessa
• Toimia auttajana sekä johtaa auttamistoimintaa
• Erottaa henkeä uhkaavat vammat lievistä

Kuljettaja

• Saa valmiuksia toimia auttajana sairauskohtaustilanteessa
• Osaa tunnistaa olosuhteisiin liittyen kylmävammat ja kylmälle altistavat tilanteet, sekä ehkäistä niitä
• Tietää mahdollisuuden altistua lämpöuupumiseen kesällä tai lämpimissä olosuhteissa, sekä osaa ehkäistä niitä
• Hallitsee verenvuodon tyrehdyttämisen ja osaa epäillä sokkia
• Tietää palovammojen ensiavun
• Osaa peruselvytyksen

 

Koulutukset Klaukkala

Ammattipätevyyskoulutuksia ja korttikoulutuksia monenlaisiin tarpeisiin

Koulutusajat

Klaukkala

Tammikuu 2018

Ei sovittuja päiviä

Klo. 08.00–16.00

Ilmoittautuminen.

http://ennakoivanajonkoulutus.fi/ilmoittaudu-koulutukseen.html (link is external)

tai puhelimitse 050 9120 987

Tarjoamme teille ja laajan valikoiman erilaisia ammattipätevyyskoulutuksia sekä korttikoulutuksia.

Ammattipätevyyskoulutukset

Ennakoiva ajaminen,

Tieturvakoulutus,

Työturvakoulutus,

Trukkikoulutukset,

 Kuormausnosturi koulutukset

 Alamieskoulutus

Kaikki ovat ammattipätevyyskoulutuksia

70,00 €

Tieturva

Liikennevirasto edellyttää kaikilta Tieturva 1 -kurssin suorittamista, jotka työskentelevät yleisellä tiellä, kadulla tai muulla liikennealueella.

Koulutus suoritetaan yhden päivän kestävänä lähiopetuksena.

Kurssin ja siihen kuuluvan tutkinnon suorittaminen oikeuttaa saamaan henkilökohtaisen pätevyyden sekä Tieturva 1-kortin, jotka ovat voimassa viisi vuotta.

Tieturva 1 -koulutuksen suorittaminen on edellytyksenä Tieturva 2 -jatkokurssille osallistumiselle.

Liikennevirasto vaatii Tieturva 1 -koulutusta:

• Henkilöltä, joka osallistuu tiellä tehtävään tienpitoon liittyvään työhön.
• Tie- ja päällystysmateriaaleja kuljettavan auton kuljettajalta.
• Työkoneen kuljettajalta tietyömaalla muussa kuin kertaluonteisessa työssä.
• Muussa työssä yleisellä tiellä työskentelevältä.

60,00 €

Koulutukset Oulunkylä

Ennakoivanajonkoulutus on ammattipätevyysdirektiivin mukainen jatkokoulutus, joka on tarkoitettu raskaiden ajoneuvojen kuljettajille kuten kuorma-, linja-auto- ja raskaiden ajoneuvoyhdistelmien kuljettajille. Koulutuksen tavoitteena on oppia ennakoimaan ja välttämään vaaratilanteita, tunnistamaan ennalta riskit sekä soveltamaan ongelmanratkaisutaitoja arjessa. 

70,00 €

Koulutukset Hyvinkää 2018

Ennakoivan ajon koulutus

Koulutusajat

Hyvinkää

Tammikuu 2018

Ei sovittuja päiviä

Klo 08-16.00

Ilmoittautuminen.

http://ennakoivanajonkoulutus.fi/ilmoittaudu-koulutukseen.html (link is external)

tai puhelimitse 050 9120 987

Ennakoivan ajon koulutus on ammattipätevyysdirektiivin mukainen jatkokoulutus, joka on tarkoitettu raskaiden ajoneuvojen kuljettajille kuten kuorma-, linja-auto- ja raskaiden ajoneuvoyhdistelmien kuljettajille. Ennakoivan ajon koulutus kuuluu ainoana pakollisena koulutuksena ammattikuljettajien viiteen ammattipätevyyskoulutuspäivään. Koulutuksen tavoitteena on oppia ennakoimaan ja välttämään vaaratilanteita, tunnistamaan ennalta riskit sekä soveltamaan ongelmanratkaisutaitoja arjessa. Tavoitteena on myös oppia toimimaan akuuttien riskitilanteiden äärirajoilla ja kriisitilanteissa siten, että henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahingot jäisivät mahdollisimman pieniksi.

 
 
 

 
70,00 €

Tulityökorttikoulutus

Tulitöitä ovat työt, joissa syntyy kipinöitä, käytetään liekkiä tai muuta lämpöä ja jotka muuten aiheuttavat palovaaran.

Tulityökorttikoulutuspäivän aikana päivitetään tiedot vahingon ja riskin arvioinnista tulityöpaikoilla, perehdytään säädöksiin ja lainsäädäntöön, käydään läpi esimerkkejä sekä tehdään käytännön harjoituksia alkusammutuksen ja suojauksen osalta.

Siltanosturin käyttökoulutus

Koulutus on yrityskohtainen. Ja tapahtuu ainoastaan yrityksen omissa tiloissa, käyttäen yrityksen omia koneita.

Koulutuskohtaisesti neuvottelemme ensin kustannukset, tilat, koulutuksen pituuden ja muut asiat.

Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat osaamisestaan kortin.

Koulutuksen laajuus on 1 päivä.

Kurottajan käyttökoulutus

Tämä koulutus on erillinen, vapaaehtoinen ja ylimääräinen osa suoritettaessa ajoneuvonosturinkuljettajan ammattitutkintoa.

Koulutus järjestetään siten, että ammattitutkinnossa vaadittavat tavoitteet saavutetaan sekä myöskin pätevyysnäyttö.

Valtioneuvoston asetuksessa työvälineiden turvallisesta käytöstä on määritelty, että kuljettajan on osattava kyseisen laitteen turvallinen käyttö. Lisäksi hänen on kyettävä tekemään laitteen turvallisen käytön edellyttävät tarkastukset.

Työntekijällä on myös oltava työnantajalta kirjallinen lupa laitteen käyttöön.

Henkilönostinkoulutus

Valtioneuvoston asetuksessa työvälineiden turvallisesta käytöstä on määritelty, että kuljettajan on osattava kyseisen laitteen turvallinen käyttö. Lisäksi hänen on kyettävä tekemään laitteen turvallisen käytön edellyttävät tarkastukset.

Työntekijällä on myös oltava työnantajalta kirjallinen lupa laitteen käyttöön.

Koulutukset järjestetään aina kysynnän ja tarpeen mukaan.

Koulutuksen laajuus on 1 päivä.

Kysy kustannuksista erikseen!

 

Henkilönostinkoulutus isoille autoalustaisille henkilönostimille

Nostotyönvalvojan ja suunnittelijan pätevyyskoulutus

Nostotyönvalvojan ja suunnittelijan pätevyyskoulutus

Työnantajalla tulee olla henkilönostotyössä työtä johtava nostotyön valvoja. Milloin nostotyöhön osallistuu kaksi tai useampia nostokoneita, heidän tulee sopia heitä yhteisesti edustavasta nostotyönvalvojasta. Nostotyönvalvojalla tulee olla tehtävän edellyttämä riittävä tekninen asiantuntemus ja perehtyneisyys nostotyötehtävästä nostoista.

Koulutuksen tarkoituksena on opastaa nostotyönsuunnittelijaa ja valvojaa huomioimaan kaikki ne riski- että vaaratekijät joita vaativissa tai vaarallisissa nostoissa esiintyy.

Koulutus opastaa suorittamaan valvojalle kuuluvat tehtävät, lakien, määräysten, asetusten ja ohjeiden vaatimalla tavalla.

Nostotyönjohtajan pätevyyskoulutus

Kaikissa vaarallisissa ja vaativissa nostotöissä, riippumatta siitä onko kyseessä henkilö- tai materiaalinostot, on nimettävä nostotyönjohtaja, joka valvoo nostotyönvalvojan, merkinantajan ja alamiehen toimia. Toimien heille myös esimiehenä.

Nostotyönjohtajan tehtävässä toimiminen vaatii tekijältään hyvää alan tuntemusta sekä myös mielellään aiempaa kokemusta nostotöistä.

Koulutuksen tarkoituksena on opastaa nostotyönjohtajana toimivaa huomioimaan kaikki ne riski- että vaaratekijät joita vaativissa tai vaarallisissa nostoissa esiintyy.

Taakankiinnittäjän ja merkinantajan pätevyyskoulutus

Taakankiinnittäjän ja merkinantajan pätevyyskoulutus kuuluu nostotyöhenkilöstön pätevyyskoulutusohjelmaan.

Koulutusohjelma on suunnattu nostotöiden suorittamiseen, valvontaan osallistuville sekä toiminnasta vastaaville henkilöille.

Koulutuksen aikana kaikki osallistujat oppivat oikeat ja turvalliset työtavat vaativissa nostotöissä. Koulutus toimii osana työnantajalta edellytettävää työhön perehdyttämistä.

YLLÄ OLEVAT OVAT AMMATTIPÄTEVYYSPÄIVÄN KOULUTUKSIA

Trukkikoulutus

Trukkikoulutus on tarkoitettu kaikille yrityksen työntekijöille, jotka käyttävät trukkia joko päätoimisesti tai omantoimen ohessa, mutta eivät ole osallistuneet tai saaneet todistettavasti työnantajan järjestämää opastusta tai koulutusta lain ohjeen mukaan.

Koulutuksen aikana opetetaan trukin turvallinen käyttö toimintaympäristö huomioiden. Koulutus päättyy kirjalliseen kokeeseen.

Työturvallisuuskorttikoulutus Viron kielellä

Tööohutuskaardi – koolitus

 

Koolitus toimub eesti keeles

 

Kursuse eesmärgid ja kasu koolitetavatele

 

Kursuse sooritanud isikul on algteadmised ja valmisolek töökoha ja tööülessannetega seotud instruktaazimateriaali omandamiseks. Ühtlasi on tal ka algteadmised töökeskkonna riskide tunnistamiseks. Sellele lisaks omab kursuse sooritanud isik üldteadmised töökaitse põhiprintsiipidest ja koostööst teiste töötegijatega ühistel tööobjektidel.

Ilmoittautumisohjeet koulutukseen

1 Etsi koulutuspäivä, jolle haluat ilmoittautua

Selaa etusivulta avoimia koulutuksia. Jos et löydä sopivaa koulutusta tai haluat varata yrityksesi henkilökunnalle oman koulutuksen, ota yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse 050 9120987, niin sovitaan yksilöllinen menettelytapa.

2 Maksa koulutus

Koulutuspäivän sivuilla lisää koulutuspäivä ilmoitukseen. Jos maksat useamman osallistujan samalla kertaa, lisää osallistujien määrä ja klikkaa lähetä painiketta. Muista lukea ja täyttää vaaditut kohdat

Työturvallisuuskorttikoulutus Venäjän kielellä (русский)

Курс - Карточка по технике безопасности труда

Проводится на русском языке

Цели и польза

 

На курсе человек получает базовые знания для освоения рабочего места и инструктажа рабочих обязанностей. Он также получит информацию для понимания опасностей на рабочем месте и имеет общие понятия о принципах охраны труда и взаимодействии на общих рабочих местах.

 

Участники курса, сдавшие экзамен получают карточку по технике безопасности труда, которое выдается Центром Охраны Труда Финляндий.

 

Työturvallisuuskorttikoulutus

Työturvallisuuskorttikoulutus

 

Työturvallisuuskortti on osoitus siitä, että henkilö on osallistunut työturvallisuuskoulutukseen ja on suorittanut hyväksytysti loppukokeen. Joka on osoitus siitä, että henkilöllä on perus tietotaito työturvallisuusasioihin. Työturvallisuudesta ja niinikään työnantajan ja työntekijän velvollisuuksista säädetään keskeisesti työturvallisuuslaissa asetuksineen.

Tieturva 1

Tieturva 1

Liikennevirasto edellyttää kaikilta Tieturva 1 -kurssin suorittamista, jotka työskentelevät yleisellä tiellä, kadulla tai muulla liikennealueella.

Koulutus suoritetaan yhden päivän kestävänä lähiopetuksena.

Kurssin ja siihen kuuluvan tutkinnon suorittaminen oikeuttaa saamaan henkilökohtaisen pätevyyden sekä Tieturva 1-kortin, jotka ovat voimassa viisi vuotta.

Tieturva 1 -koulutuksen suorittaminen on edellytyksenä Tieturva 2 -jatkokurssille osallistumiselle.

Liikennevirasto vaatii Tieturva 1 -koulutusta:

• Henkilöltä, joka osallistuu tiellä tehtävään tienpitoon liittyvään työhön.
• Tie- ja päällystysmateriaaleja kuljettavan auton kuljettajalta.
• Työkoneen kuljettajalta tietyömaalla muussa kuin kertaluonteisessa työssä.
• Muussa työssä yleisellä tiellä työskentelevältä.

Ennakoivan ajon koulutus ja ennakoivan ajon kurssi

Ammattipätevyyskoulutukset ja korttikoulutukset kaikkiin tarpeisiin

Tarjoamme teille laajan valikoiman erilaisia ammattipätevyyskoulutuksia sekä korttikoulutuksia.

Ammattipätevyyskoulutukset

Ennakoiva ajaminen, Tieturvakoulutus, Työturvakoulutus, Trukkikoulutukset, Kuormausnosturikoulutukset , Alamieskoulutus

Työturvallisuuskoulutukset

Ennakoiva ajo, tieturvakoulutus ja työturvakoulutus ovat kysytyimpiä koulutuksiamme ammattipätevyyskoulutuksista. Ammattitaitoiset ja kokeneet kouluttajamme jakavat osaamisensa tuoden lisäarvoa koulutuksiin.

Nostoalan koulutukset

Omaamme kattavan nostoalan kokemuksen ja tarjoamme kokonaisvaltaisesti alan koulutukset.

Koulutukset Venäjän kielellä

VENÄJÄ
Курс - Карточка по технике безопасности труда
Проводится на русском языке
Цели и польза
На курсе человек получает базовые знания для освоения рабочего места и
инструктажа рабочих обязанностей. Он также получит информацию для
понимания опасностей на рабочем месте и имеет общие понятия о принципах
охраны труда и взаимодействии на общих рабочих местах.
Участники курса, сдавшие экзамен получают карточку по технике безопасности
труда, которое выдается Центром Охраны Труда Финляндий.
Состав группы

70,00 €

Sivut

Tilaa syöte Ennakoivan ajon koulutukset ja ennakoivan ajon kurssit RSS