Kurottajan käyttökoulutus

Tämä koulutus on erillinen, vapaaehtoinen ja ylimääräinen osa suoritettaessa ajoneuvonosturinkuljettajan ammattitutkintoa.

Koulutus järjestetään siten, että ammattitutkinnossa vaadittavat tavoitteet saavutetaan sekä myöskin pätevyysnäyttö.

Valtioneuvoston asetuksessa työvälineiden turvallisesta käytöstä on määritelty, että kuljettajan on osattava kyseisen laitteen turvallinen käyttö. Lisäksi hänen on kyettävä tekemään laitteen turvallisen käytön edellyttävät tarkastukset.

Työntekijällä on myös oltava työnantajalta kirjallinen lupa laitteen käyttöön.

Koulutukset järjestetään aina kysynnän ja tarpeen mukaan.