Teollisuusnosturikoulutus - Radio-ohjatut

Radio-ohjatut Teollisuusnosturikoulutus,kuljettajalla on oltava sen käyttöön työnantajan kirjallinen lupa. Työnantajan on ennen luvan antamista varmistettava, että kuljettajalla on riittävät kyvyt ja taidot työvälineen turvalliseen käyttämiseen.

Tätä asetusta sovelletaan koneen, välineen ja muun teknisen laitteen sekä niiden yhdistelmän (työvälineen) käyttöön ja tarkastamiseen työturvallisuuslaissa (738/2002) tarkoitetussa työssä.

Vna Asetus 403/2008 14 § velvoittaa työnantajaa perehdyttämään työntekijät, jotka käyttävät koneita.

Koulutusta tarvitaan riippumatta, onko kokemusta

kertynyt pitkän työuran aikana vai onko kyseessä uusi työ.

Koulutuksen tavoite on parantaa valmiuksia nosturin hallintaan ja

oikeaan ajotapaan.

Koulutukseen sisältyy nostotyöharjoitus, johon osallistujien tulee ottaa mukaan henkilö kohtaiset turvavarusteet.

Järjestämme koulutuksia sopimuksen mukaan, myös yritysten omalle henkilökuntaryhmälle yrityksen omissa koulutustiloissa tai Oulunkylän koulutustilassa. Pyrimme huomioimaan yrityksen toimialan ja toimintaympäristön haasteet koulutusta suunnitellessamme, jonka vuoksi tulemme käymään ennen  koulutuspäivän järjestämistä kohteessa tutustumassa.