Ennakoivan ajon koulutus tilauksesta

Ennakoivan ajonkoulutukset  ja tieturvakoulutukset raskaiden ajoneuvojen kuljettajille. Ilmoittautuminen joko sivujen kautta tai soittamalla puh 050 9120 987.

Järjestämme koulutuksia sopimuksen mukaan, myös yritysten omalle henkilökuntaryhmälle yrityksen omissa koulutustiloissa. Pyrimme huomioimaan yrityksen toimialan ja toimintaympäristön haasteet koulutusta suunnitellessamme. Tämän vuoksi tulemme käymään ennen koulutuspäivän järjestämistä tutustumassa kohteeseen.

Etelä-Suomen ja Hämeen alueella 500 € + alv 24 % (434 €) 1 - 5 hlö + seuraavilta henkilöiltä 70,00 € + alv 24 % (86,80 € ) / hlö. Matkakustannukset lisätään hintaan sen mukaan, missä koulutus tullaan pitämään

Ennakoivan ajon koulutus ja ennakoivan ajon kurssi

Ennakoivanajonkoulutus on ammattipätevyysdirektiivin mukainen jatkokoulutus, joka on tarkoitettu raskaiden ajoneuvojen kuljettajille kuten kuorma-, linja-auto- ja raskaiden ajoneuvoyhdistelmien kuljettajille. Koulutuksen tavoitteena on oppia ennakoimaan ja välttämään vaaratilanteita, tunnistamaan ennalta riskit sekä soveltamaan ongelmanratkaisutaitoja arjessa. Tavoitteena on myös oppia toimimaan akuuttien riskitilanteiden äärirajoilla ja kriisitilanteissa siten, että henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahingot jäisivät mahdollisimman pieniksi.

Ennakoivan ajon kurssin tavoitteena on antaa kuljettajille valmiuksia
• välttää vaaratilanteisiin joutumista; ennakointitaitoa parannetaan kehittämällä kuljettajien kykyä tunnistaa riskitekijöitä ja ottaa ne huomioon omassa toiminnassaan
• toimia myös kriittisissä tilanteissa ja ennakointimahdollisuuksien äärirajoilla
• toimia siten, että onnettomuuteen jouduttaessa sen henkilö- ja aineelliset vahingot olisivat mahdollisimman pienet.

Kohderyhmä
Raskaan liikenteen ammattikuljettajat.

Aika
klo 8-16 Tilauksesta

Paikka
Paikka Jokela Urakkakuja 4 a
 
Hinta
Trafi-ammattipätevyysmerkinnästä veloitamme 17 € / henkilö (alv 0%)
50,00 €