Ennakoivan ajon koulutus 2018

Ennakoivan ajonkoulutukset  ja tieturvakoulutukset raskaiden ajoneuvojen kuljettajille. Ilmoittautuminen joko sivujen kautta tai soittamalla puh 050 9120 987.

Hyvää tulevaa kevättä ja kesää kaikille.
Nyt alkaa tulevan vuoden koulutukset hahmottua.
Koulutushinnat

Ennakoivan ajon koulutus

Hintaan 75€/ koulutettava, + alv

ja merkitsemismaksu.

Ennakoiva ajo.
tiedustelut puh 0509120987
Laadun ei tarvitse maksaa. Nyt Suomen halvimmat hinnat. Kaikilla kouluttajillamme on useiden kymmenien vuosien kokemus raskaista ajoneuvoyhdistelmistä

 

Järjestämme koulutuksia sopimuksen mukaan, myös yritysten omalle henkilökuntaryhmälle yrityksen omissa koulutustiloissa. Pyrimme huomioimaan yrityksen toimialan ja toimintaympäristön haasteet koulutusta suunnitellessamme. Tämän vuoksi tulemme käymään ennen koulutuspäivän järjestämistä tutustumassa kohteeseen.

Ennakoivan ajon koulutus ja ennakoivan ajon kurssi

Ennakoivanajonkoulutus on ammattipätevyysdirektiivin mukainen jatkokoulutus, joka on tarkoitettu raskaiden ajoneuvojen kuljettajille kuten kuorma-, linja-auto- ja raskaiden ajoneuvoyhdistelmien kuljettajille. Koulutuksen tavoitteena on oppia ennakoimaan ja välttämään vaaratilanteita, tunnistamaan ennalta riskit sekä soveltamaan ongelmanratkaisutaitoja arjessa. Tavoitteena on myös oppia toimimaan akuuttien riskitilanteiden äärirajoilla ja kriisitilanteissa siten, että henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahingot jäisivät mahdollisimman pieniksi.

Ennakoivan ajon kurssin tavoitteena on antaa kuljettajille valmiuksia
• välttää vaaratilanteisiin joutumista; ennakointitaitoa parannetaan kehittämällä kuljettajien kykyä tunnistaa riskitekijöitä ja ottaa ne huomioon omassa toiminnassaan
• toimia myös kriittisissä tilanteissa ja ennakointimahdollisuuksien äärirajoilla
• toimia siten, että onnettomuuteen jouduttaessa sen henkilö- ja aineelliset vahingot olisivat mahdollisimman pienet.

Kohderyhmä
Raskaan liikenteen ammattikuljettajat.

Aika
klo 8-16 Tilauksesta

Paikka
Paikka Jokela Urakkakuja 4 a
 
 
75,00 €