Kuormausnosturin käyttökoulutus asennustöissä

Koulutuksia sekä osaamisen näyttöjä järjestetään tarvittaessa.

Sekä koulutus että osaamisen näytön todistaminen perustuvat valtioneuvoston asetukseen Vna 403/2008 14§.

Koulutus ja osaamisen näytöt on tarkoitettu pääasiassa henkilöille, joilla on jo kokemusta kuormausnosturin käytöstä. 

Ammattipätevyyspäivän merkintään oikeuttavakoulutus.