Koulutukset Jokela 2018

Avoimet koulutukset.

Osoite Urakkakuja 4 a

05400 Jokela

Kello 08.00- 16.00 Kaikki koulutukset

Tulevat

Työturvakoulutukset

Tietruvakoulutukset

Tulityökoulutukset

Kaikki avoinna olevat koulutukset.

http://www.ennakoivanajonkoulutus.com/koulutuskalenteri

 

Ennakkoilmoittautuminen pakollinen.

Puhelimitse 050 9120 987

http://ennakoivanajonkoulutus.fi/ilmoittaudu-koulutukseen.html

Ennakoivan ajon koulutus on ammattipätevyysdirektiivin mukainen jatkokoulutus,

joka on tarkoitettu raskaiden ajoneuvojen kuljettajille kuten kuorma-, linja-auto- ja raskaiden ajoneuvoyhdistelmien kuljettajille.

Ennakoivan ajon koulutus kuuluu ainoana pakollisena koulutuksena ammattikuljettajien viiteen ammattipätevyyskoulutuspäivään.

Koulutuksen tavoitteena on oppia ennakoimaan ja välttämään vaaratilanteita, tunnistamaan ennalta riskit sekä soveltamaan ongelmanratkaisutaitoja arjessa.

Tavoitteena on myös oppia toimimaan akuuttien riskitilanteiden äärirajoilla ja kriisitilanteissa siten, että henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahingot jäisivät mahdollisimman pieniksi.