Tieturva 1

Tieturva 1

Liikennevirasto edellyttää kaikilta Tieturva 1 -kurssin suorittamista, jotka työskentelevät yleisellä tiellä, kadulla tai muulla liikennealueella.

Koulutus suoritetaan yhden päivän kestävänä lähiopetuksena.

Kurssin ja siihen kuuluvan tutkinnon suorittaminen oikeuttaa saamaan henkilökohtaisen pätevyyden sekä Tieturva 1-kortin, jotka ovat voimassa viisi vuotta.

Tieturva 1 -koulutuksen suorittaminen on edellytyksenä Tieturva 2 -jatkokurssille osallistumiselle.

Liikennevirasto vaatii Tieturva 1 -koulutusta:

• Henkilöltä, joka osallistuu tiellä tehtävään tienpitoon liittyvään työhön.
• Tie- ja päällystysmateriaaleja kuljettavan auton kuljettajalta.
• Työkoneen kuljettajalta tietyömaalla muussa kuin kertaluonteisessa työssä.
• Muussa työssä yleisellä tiellä työskentelevältä.

Koulutusta ei vaadita esim.

• Suojatussa kaapelikaivannossa työskentelevältä asentajalta, jota johtaa Tieturva-koulutuksen käynyt työnjohto.
• Tietyökohteisiin liittyvältä kertaluontoiselta tavarantoimittajalta (puutavara). ajoneuvonosturin, betonipumppu- ja -auton kuljettajalta ym. vastaavan tyyppisissä lyhytaikaisissa erikoistehtävissä toimivilta.
• Muussa kertaluonteiseksi luettavassa tehtävässä toimivalta.
• Lyhytaikaisessa työssä Tieturva-koulutuksen käyneen valvonnassa työskentelevältä. 

Tieturva 1 -koulutuksen suorittaminen on edellytyksenä Tieturva 2 -jatkokurssille osallistumiselle.