Koulutukset Hyvinkää 2018

 

Ennakoivan ajon koulutus

Koulutusajat

Hyvinkää

Tammikuu 2018

Ei sovittuja päiviä

Klo 08-16.00

Ilmoittautuminen.

http://ennakoivanajonkoulutus.fi/ilmoittaudu-koulutukseen.html (link is external)

tai puhelimitse 050 9120 987

Ennakoivan ajon koulutus on ammattipätevyysdirektiivin mukainen jatkokoulutus, joka on tarkoitettu raskaiden ajoneuvojen kuljettajille kuten kuorma-, linja-auto- ja raskaiden ajoneuvoyhdistelmien kuljettajille. Ennakoivan ajon koulutus kuuluu ainoana pakollisena koulutuksena ammattikuljettajien viiteen ammattipätevyyskoulutuspäivään. Koulutuksen tavoitteena on oppia ennakoimaan ja välttämään vaaratilanteita, tunnistamaan ennalta riskit sekä soveltamaan ongelmanratkaisutaitoja arjessa. Tavoitteena on myös oppia toimimaan akuuttien riskitilanteiden äärirajoilla ja kriisitilanteissa siten, että henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahingot jäisivät mahdollisimman pieniksi.

Ennakoivan ajon kurssin tavoitteena on antaa kuljettajille valmiuksia

• välttää vaaratilanteisiin joutumista; ennakointitaitoa parannetaan kehittämällä kuljettajien kykyä tunnistaa riskitekijöitä ja ottaa ne huomioon omassa toiminnassaan
• toimia myös kriittisissä tilanteissa ja ennakointimahdollisuuksien äärirajoilla
• toimia siten, että onnettomuuteen jouduttaessa sen henkilö- ja aineelliset vahingot olisivat mahdollisimman pienet.

Kohderyhmä
 
Raskaan liikenteen ammattikuljettajat.
 

Kurssipäivän ohjelma ja koulutuksen sisältö

8:00    Yhteinen työpaikka
9:15    Yhteinen turvallisuus
10:15  Perehdyttäminen
11:00  Lounastauko
12:00  Turvallinen työpäivä yhteisellä työpaikalla
15:00  Onnettomuustilanteissa toimiminen
15:30 - 16.00    Tentti
 
Paikka ja aika
Hyvinkää
70,00 €